Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев « Пять инициатив, направленных на социальную модернизацию».

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» атты халыққа үндеуі

.
Бірінші бастама: «Әрбір отбасына баспана алудың жаңа
мүмкіндіктерін беру».
Первая инициатива — новые возможности для приобретения
жилья.
Екінші бастама: «Жалақысы төмен жұмысшылардың
еңбекақысын көбейту үшін олардың салық жүктемесін азайту».
Вторая инициатива — снижение налоговой нагрузки для
Низкооплачиваемых работников.
Үшінші бастама: «Жоғары білім алудың қолжетімділігі мен
сапасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы
жағдайын жақсарту».
Третья инициатива — повышение доступности и качества
высшего образования.
Төртінші бастама: «Шағын несие беруді көбейту».
Четвертая инициатива — расширение микрокредитования.
Бесінші бастама: «Елді газбен қамтамасыз етуді жалғастыру».
Пятая инициатива — газификация страны.